Belka
Wtorek, 22 Stycznia 2019   imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - rekrutacja

Data publikacji: 2014-01-21, Data modyfikacji: 2014-01-21
A A AWydrukDrukuj  
 

16 grudnia 2013r. Miasto Siemiatycze zawarło umowę na dofinansowanie projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

 

 

 

Celem głównym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze.  Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

 

a) Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych  Miastu Siemiatycze  (257 zestawów komputerowych)

 

b)  Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu poprzez utworzenie punktów dostępu do Internetu w 7 gminnych jednostkach podległych

 

c) Nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w szkoleniu  z zakresu obsługi komputera  oraz korzystania z Internetu (300 osób będzie miało możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach).

 

 

 

O zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będzie spełnienie kilku niżej wymienionych warunków:

 

1. stały lub czasowy meldunek na terenie Miasta Siemiatycze

 

2. złożenie w terminie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do projektu wraz z wymaganymi załącznikami;

 

3. nieposiadanie komputera umożliwiającego podłączenie do Internetu;

 

4. podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie i przestrzeganie zawartych w niej postanowień;

 

5. zapewnienie trwałości Projektu poprzez uczęszczanie co najmniej 1 osoby, a w gospodarstwach domowych z dziećmi w wieku szkolnym min. 2 osób z gospodarstwa domowego na szkolenie komputerowe realizowane w ramach Projektu oraz wykorzystywanie powierzonego zestawu dostępu do Internetu zgodnie z Regulaminem i umową użyczenia;

 

6.  pozytywna weryfikacja warunków technicznych instalacji przyłącza internetowego (tj. zgoda zarządcy budynku, w którym mieszka Wnioskodawca na bezpłatne zamontowanie zestawu dostępu do Internetu)

 

7. oraz przynależność do 1 z niżej wymienionych grup docelowych:

 

1) Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (Grupa A)

 

2) Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych (Grupa B)

 

3) Dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej (Grupa C)

 

4) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (Grupa D)

 

5) Rodziny zastępcze które przedstawią aktualne postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej - bez względu na wysokość dochodu. Uprawnione do udziału w Projekcie będą rodziny zastępcze, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), które przyjęły dziecko na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, po przedstawieniu przez nie tego orzeczenia  (Grupa E)

 

6) Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS, tj. kwoty 831,15 zł netto (Grupa F)

 

7) Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce  z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym - wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1270,28 zł (Grupa G)

 

8) Samotni rodzice - uprawnieni do udziału w projekcie będą samotni rodzice spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 z dnia 7 września 2007 r., poz. 1378 z późn. zm.). Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeśli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł (Grupa H)

 

Rekrutacja do projektu  prowadzona będzie w okresie od 22 stycznia do 19 lutego 2014 r.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu jedno gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy.

 

Niezbędne dokumenty można pobrać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Siemiatycze oraz w załączeniu poniżej.

 

ZARZĄDZENIE Nr 380/14 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 15 stycznia  2014 roku w sprawie ogłoszenia naboru beneficjentów statecznych oraz wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”

 

1. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

2. Formularz zgłoszeniowy – Grupa A

3. Formularz zgłoszeniowy – Grupa B

4. Formularz zgłoszeniowy – Grupa C

5. Formularz zgłoszeniowy – Grupa D

6. Formularz zgłoszeniowy – Grupa E

7. Formularz zgłoszeniowy – Grupa F

8. Formularz zgłoszeniowy – Grupa G

9. Formularz zgłoszeniowy – Grupa H

10. Umowa użyczenia

11. Umowa uczestnictwa

12. Informacja o sposobie obliczania dochodu netto

 

UM Siemiatycze, Źródło artykułu: www.siemiatycze-um.com.pl, Autor zdjęć: UM Siemiatycze
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  siemiatycki

  Powiat siemiatycki - powiat w województwie podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach. Powiat został stworzony w ramach reformy administracyjnej. Stało się to w 1999 roku. Graniczy z Białorusią. Wchodzą w niego gminy: Siemiatycze (gmina miejska), Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Siemiatycze (gmina wiejska).

  Do czasów obecnych zachował się tu fragment dziewiczej Puszczy Mielnickiej. Czas można spędzać tu, odwiedzając rezerwaty przyrody. Najlepiej zwiedzać poruszając się opracowanym szlakiem. Do dyspozycji turystów oddano Szlak Nadbużański, Szlak Doliny Moszczonej, Szlak Powstania styczniowego, który przebiega wokół stolicy powiatu i Szlak Kupiecki.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola